Temerrüt, herhangi bir sebebe bağlamaksızın borçların ödenmemesidir. Borçlarını ödemeye direnme anlamlarına gelmektedir. Hukuk kurallarına aykırı bir durumdur.

Verdiği taahhütler dahilinde yapması gereken ödemeleri yapmayan borçlu kişi veya daha öncesinde belirlenmiş süre içerisinde menkul kıymetler teslimatını gerçekleştirmemiş borsa üyesinin borcuna eklenmekte olan faize ise temerrüt faiz denir.
Borsa piyasasında temerrüde düşen bir üye sorumluluğunu ikinci gün ve sonrasında da yerine getirmez ise ikinci temerrüde düşecektir. Bu aşamaya düşen üyelere para piyasasında yer alan en ağır faiz oranları uygulamaya koyulacaktır. Alacaklı ve borçlunun temerrüdü olmak üzere ikiye ayrılmakta olan kavram, birçok yasal borç ilişkisinde karşılaşılan bir durumdur.

Temerrüt Faizi Nedir?

Herhangi bir alanda, borçlu olarak görülen kişinin, borçlarını hiçbir neden belirtmeksizin alacaklıya ödeme yapmaması durumunda alacaklıyı mağdur edeceğinden ötürü bu durum yasalara aykırıdır. Bu durumda borçlu kişi temerrüde düşecektir ve borcunu ödeyene kadar temerrüt faizi uygulanacaktır.

Herhangi bir anlaşma yapılmadığı takdirde oldukça yüksek olan temerrüt faizleri taraflar arasında yapılacak anlaşmalar doğrultusunda veya yasanın öngördüğü şekilde daha uygun oranda alınabilmektedir. Temerrüt Faizinin temel amacı ise alacaklıların zamanında verdiği borcu alamamasından dolayı doğabilecek olumsuz durumları önlemektir.

Temerrüt Faizi Ne Zaman Uygulanmaya Başlar?

İki taraf arasında gerçekleşen borç ilişkilerinde borçlu tarafın borcunu ödemekten kaçınması halinde bazı yasal yükümlülükler devreye girecektir. Sözleşme şartları doğrultusunda hukuki alan devreye girecek ve sözleşmede belirtilen süreç içerisinde ödeme alınmaz ise faiz uygulanmaya başlanacaktır.

Temerrüt faizinin oranları ise kanun hükümleri neticesinde belirlenecektir. Alacaklı tarafın temerrüde düşmüş borçludan hem ana parayı hem de faiz kısmını temin edebilmesi için hukuki yollara başvurması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir